თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული

20-10-2022


გამოიცა თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებულის XIV ტომი(იხილეთ ბმული) .უკან
Created by Spar.ge