ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ მოპოვებული გრანტები

დასრულებული:

          1.   რუსთაველის ფონდის _ 1 (თეა ლაზარაშვილი)

2.  რუსთაველის ფონდის _ 1 (ეთერი კაკულია)

3.  რუსთაველის ფონდის_ 1 (რევაზ ჯავახიშვილი)

4.  IREX  _ 1 (ზურაბ რევიშვილი)

5.  Fulbrit  _ 2 (გიორგი ბერულავა, თეიმურაზ ბერიძე) 

6.  CRRC _ 1 (გიორგი ბერულავა)

7.  EERC _ 1 (გიორგი ბერულავა)

8.  SIDA _ 1 (მარინე აჩელაშვილი)

9.  GFSIS da RAND _1 (მარინე აჩელაშვილი)

10. ORSAS _1 (მარინე აჩელაშვილი)

სხვა გრანტებში მონაწილეობა:

1. OSCE _ 2 (გიორგი ბერულავა)

2. EURASIA FOUNDATION _ 2 (გიორგი ბერულავა)

3. USA Government _ 1 (გიორგი ბერულავა)

4.  British  Petroleum _ 1 (გიორგი ბერულავა)

5. Fridrix Abert  Foundation Stiftang _ 1 (ზურაბ რევიშვილი)

6. Swiss Agency for Development and Cooperation _ 1 (გიორგი ბერულავა)

7. UNDP  _ 1 (გიორგი ბერულავა)

8. TACYS _ 1 (ზურაბ რევიშვილი)

9. TACYSITACA (  _1 (ზურაბ რევიშვილი)

10. WB და WWF _ 1 (ზურაბ რევიშვილი)

11.  WB  (“Marshall Plan”) _ 1 (გიორგი ბერულავა)

12.  GVI _ 1 (გიორგი ბერულავა)

13. UNESCO _ 1 (ლინა დათუნაშვილი)

2010 წლის გრანტი:

1. EERC _ 1 (გიორგი ბერულავა)

2. ’’ბრიტიშ პეტროლიუმი” _ 1(ვლადიმერ პაპავა)

3. UNDP  _ 1 (ზურაბ რევიშვილი)

2011 წლის გრანტი:

     1. EERC _ 1 (გიორგი ბერულავა)

     2. USAID  _ 1 (ზურაბ რევიშვილი)

2012 წლის გრანტი:

1. UVDP _ 1 (გიორგი ბერულავა)

2. USAID _ 1 (ზურა რევიშვილი)

3. აშშ- გრანტი _ 1 (გიორგი ყუფარაძე)

4. ვიშერგრადი, /ფონდი _ 1 (გიორგი ყუფარაძე)

5. . რუსთაველის /ფონდი _ 2 (გიორგი ყუფარაძე)

2016 წლის გრანტი:

შ. რუსთაველის ს/ფონდი _ 1 (გიორგი ბერულავა)

2017 წლის გრანტი:

შ. რუსთაველის ს/ფონდი _ 1 (გიორგი ბერულავა)Created by Spar.ge