გიორგი პაპავა 100

09-10-2023


გამოიცა ბროშურა პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან მე-100 წლისთავთან დაკავშირებით.

ბროშურის ბეჭდვა განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტი № MG-ISE-23-636].უკან
Created by Spar.ge