კონფერენციის მასალათა კრებული

09-10-2023


გამოიცა თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 2023 წლის კონფერენციის მასალათა კრებული.

კრებულის ბეჭდვა განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტი № MG-ISE-23-636].უკან
Created by Spar.ge