თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული

26-04-2023


გამოიცა თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებულის XV ტომი (იხილეთ ბმული).უკან
Created by Spar.ge