თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული

29-12-2021


გამოიცა თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებულის XIII ტომი (http://pgie.tsu.ge/contentimage/xxxx/2020Srkr.pdf)უკან
Created by Spar.ge