გამოიცა წიგნი – "საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ზოგიერთი მიმართულება"

10-04-2013


თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ გამოიცა წიგნი – ’’საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ზოგიერთი მიმართულება:  მოსაზრებები, წინადადებები, რეკომენდაციები’’ (ელექტრონული ვერსია იხილეთ რეკომენდაციების განყოფილებაში).უკან
Created by Spar.ge