2023 წლის კონფერენციის მასალათა კრებულის ინგლისური რეზიუმების წიგნი

10-10-2023


 წიგნი შემუშავდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტი № MG-ISE-23-636].       იხილეთ ბმულიუკან
Created by Spar.ge