სამეცნიერო კვლევითი პროგრამა. სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება

2022–2028 წლების სამოქმედო გეგმა           2015-2021 წლის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ანგარიშგება

                                                                            2020 წლის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ანგარიშგება

                                                                            2019 წლის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ანგარიშგება

                                                                            2018 წლის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ანგარიშგება

2014–2020 წლების სამოქმედო გეგმა        2017 წლის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ანგარიშგება

                                                                          2016 წლის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ანგარიშგება

                                                                          2015 წლის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ანგარიშგება

                                                 2014 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება

2013 წლის სამეცნიერო-ორგანიზაციული             2013 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება

მუშაობის პროგრამა

2012 წლის სამეცნიერო მუშაობის გეგმა;             2012 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება;

2011 წლის სამეცნიერო მუშაობის გეგმა.              2011 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება.                       

2010 წლის სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამა.       2010 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება.

2009 წლის სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამა.       2009 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება.

 


 

 

 

 

 

 Created by Spar.ge