სამეცნიერო კვლევითი პროგრამა. სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება

2014–2020 წლების სამოქმედო გეგმა                 2016 წლის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ანგარიშგება

                                                              2015 წლის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ანგარიშგება

                2014 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება

2013 წლის სამეცნიერო-ორგანიზაციული             2013 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება

მუშაობის პროგრამა

2012 წლის სამეცნიერო მუშაობის გეგმა;                 2012 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება;

2011 წლის სამეცნიერო მუშაობის გეგმა.                  2011 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება.                       

2010 წლის სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამა.            2010 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება.

2009 წლის სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამა.             2009 წლის სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშგება.

 


 

 

 

 

 

 Created by Spar.ge