ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები

1. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე - ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ტენდენციები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში (თბილისი 2007);

2. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე - ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე (თბილისი 2008);

3. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე - ეკონომიკური განვითარების ტენდეციები თანამედროვე ეტაპზე (თბილისი 2009);

4. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე - ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე (თბილისი 2010);

5. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე - ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში(თბილისი 2011 წელი).

6. პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ”ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია” (თბილისი, 28-29 ივნისი, 2012);

7. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია (თბილისი, 28-29 ივნისი, 2013);

8. ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია (თბილისი, 27-28 ივნისი, 2014);

9. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (თბილისი, 10-11 ივლისი 2015 წელი);

10. ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია (თბილისი, 01-02 ივლისი,2016);

11. პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ”ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული და ინოვაციური პრობლემები” (თბილისი, 23-24 ივნისი, 2017).

1) ფოტო და 2) ვიდეო გალერია.

12. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:"ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები" (თბილისი, 6-7 ივლისი, 2018).

1) ფოტო და 2) ვიდეო გალერია.Created by Spar.ge