ინსტიტუტის დირექტორები და პერსონალი

ეკონომიკის ინსტიტუტის დირექტორები მისი დაარსებიდან იყვნენ: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი პაატა გუგუშვილი (1944-1976), საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ავთანდილ გუნია (1976-1991), საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ვლადიმერ პაპავა (1991-1996), ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი წერეთელი (1996-2008), ამჟამად ინსტიტუტის დირექტორია ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რამაზ აბესაძე (2008 წლიდან დღემდე). იხილეთ ბმული

 

ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლები და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები

იხილეთ ბმული

 

 

 Created by Spar.ge