კონფერენციის მასალათა კრებული

ახალი ელექტრონული ვებ გვერდი და კონფერენციის მასალათა კრებულის არქივი:


ახალი ელექტრონული ვებ-გვერდი: conferenceconomics.tsu.ge


კონფერენციის მასალათა კრებულის არქივი:

2007 წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;              

2008 წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2009 წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;             

2010 წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2011  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;        

2012  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული     ტომი1; ტომი2.     

2013  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2014  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2015  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2016  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული.

2017  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2017  წლის ინტერნეტ კონფერენციის მასალათა კრებული;

2018  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;                                

2018 წლის ინტერნეტ კონფერენციის მასალათა კრებული.                 

2019  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2019  წლის ინტერნეტ კონფერენციის მასალათა კრებული

 2020  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული;

2020  წლის ინტერნეტ კონფერენციის მასალათა კრებული

2021  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული

2022  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული

2023  წლის კონფერენციის მასალათა კრებული

2023  წლის კონფერენციის მასალათა კრებულის ინგლისური რეზიუმების წიგნიCreated by Spar.ge