ინფორმაცია თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენციის შესახებ

03-10-2013


გაზეთ ’’თბილისის უნივერსიტეტის’’ მე-13 ნომერში (გვ.15) გამოქვეყნდა ინფორმაცია თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენციის შესახებ. იხილეთ ბმულიუკან
Created by Spar.ge