დებულება 'თსუ აკადემიური ეთიკის და სამსახურებრივი საქმიანობის ფარგლებში სამეცნიერო–საგანმანათლებლო ფუნქციის განმახორციელებელი პერსონალის სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ'

04-07-2014


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის – აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას მიერ გამოიცა დებულება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური ეთიკისა და სამსახურებრივი საქმიანობის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ფუნქციის განმახორციელებელი პერსონალის სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ" - 19მაისი, 2014: იხილეთ ბრძანება და დებულებაუკან
Created by Spar.ge