ჟურნალ ეკონომისტის სამეცნიერო-სარედაქციო კოლეგიის სხდომა

04-11-2010


ამა წლის 4 ნოემბერს გაიმართა ჟურნალ ეკონომისტის სამეცნიერო სარედაქციო კოლეგიის მორიგი სხდომა, მას ესწრებოდა კოლეგიის უცხოელი წევრი ლუბლინის იოანე პავლე მეორის კათოლიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი სლავომირ პარტიცკი. კოლეგიამ იმსჯელა ჟურნალის მეხუთე ნომერში გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი ნაშრომების შესახებ.უკან
Created by Spar.ge