გამოცემები საზღვარგარეთ

08-11-2014


საერთაშორისო სამეცნიერო და საზოგადოებრივ–პოლიტიკურ ჟურნალში (’’ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА’’) გამოქვეყნდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის აკადემიკოს ვლადიმერ(ლადო) პაპავას ახალი სტატია (გვ.160): ’’О «НЕКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМЕ» НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ГРУЗИИ И РОССИИ)’’ . იხ. ბმულზეუკან
Created by Spar.ge