სამეცნიერო საბჭოს სხდომა

10-09-2015


2015 წლის 10 სექტემბერს თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტში ჩატარდა ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა. სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ინსტიტუტის დირექტორი ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რამაზ აბესაძე. 

არჩევნებში მონაწილეობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა. აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა არჩეულ იქნა ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრად, როგორც ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.უკან
Created by Spar.ge