განახლებული ჟურნალ "ეკონომისტის" პირველი ნომერი

01-04-2016


2016 წელს განხორციელდა ჟურნალ "ეკონომისტის" რეორგანიზაცია, რის შედეგადაც ამაღლდა მისი სტატუსი. იგი გახდა საერთაშორისო, რეცენზირებადი, სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი, რომელიც გამოიცემა როგორც ელექტრონული, ისე ბეჭდური ფორმით ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე, განთავსდა ელექტრონულ ბაზებში, მიეწოდება მსოფლიოს უმაღლეს სასწავლებლებსა და სამეცნიერო ცენტრებს.
ამჟამად გამოსულია მისი პირველი ნომერი.
გამოქვეყნებულ სტატიებსა და სტატიის გამოცემის წესებს შეგიძლიათ გაეცნოთ მისამართზე: ekonomisti.tsu.ge


უკან
Created by Spar.ge