გამოცემები საზღვარგარეთ

30-05-2012


ჟურნალში 'Problems of Economic Transition' გამოქვეყნდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ვლადიმერ(ლადო) პაპავასა და თსუ-ის სრული პროფესორის ემდ-ის იური ანანიაშვილის სამი ერთობლივი სტატია:  1. The Role of the Average Tax Rate in the Keynesian Model of Aggregate Demand; 2. Macroeconomic Model of Laffer-Keynesian Synthesis; 3. Taxes, Production Technology, and Economic Growth.უკან
Created by Spar.ge