გამოვიდა გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტის" ახალი ნომერი

03-08-2012


გამოვიდა გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტის" ახალი ნომერი, რომელშიც წარმოდგენილია ინფორმაცია ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ(გვ. 4)უკან
Created by Spar.ge