გამოიცა წიგნი – ’’საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ზოგიერთი მიმართულება: მოსაზრებები, წინადადებები, რეკომენდაციები’’

10-04-2013


თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ გამოიცა წიგნი – ’’საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ზოგიერთი მიმართულება:  მოსაზრებები, წინადადებები, რეკომენდაციები’’ (იხილეთ წიგნის ელექტრონული ვერსია).უკან
Created by Spar.ge