გაზეთ ’’თბილისის უნივერსიტეტში’’ გამოქვეყნებული მასალები

17-06-2013


გაზეთ ’’თბილისის უნივერსიტეტის’’ 2013 წლის მე-8 ნომერში გამოქვეყნებულია ინსტიტუტის დირექტორის, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, ემდ, პროფესორის რამაზ აბესაძისა და მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის აკადემიკოს ვლადიმერ (ლადო) პაპავას ინტერვიუები. ასევე მასალები ინსტიტუტში განხილულ წიგნის - ’’საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ზოგიერთიი მიმართულება: მოსაზრებები, წინადადებები, რეკომენდაციები’’ - შესახებ. იხილეთ ბმული უკან
Created by Spar.ge