გამოცემები საზღვარგარეთ

23-10-2013


საერთაშორისო სამეცნიერო-საზოგადოებრივ ჟურნალში (’’МИР ПЕРЕМЕН’’) გამოქვეყნდა აკადემიკოს ვლადიმერ(ლადო) პაპავას ახალი სტატია: ’’ЭКОНОМИКА ГРУЗИИ: В ПОИСКЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ’’. იხ. ბმულიუკან
Created by Spar.ge