პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის შესახებ. ისტორია

ინსტიტუტის საიუბილეო დღეებთან დაკავშირებით გამოცემული წიგნები:

 

1. სახელოვანი 75 წელი

2. სახელოვანი 70 წელი

3. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 65 წლისაა

 Created by Spar.ge