ჟურნალ “ეკონომისტის” ვებ-გვერდი და ბეჭდური ჟურნალის ელექტრონული ვერსია

04-05-2020


ჟურნალ “ეკონომისტის” ვებ-გვერდი 

 

 

 

 

 

ბეჭდური ჟურნალის ელექტრონული ვერსია

 

 

2024 წ.  1

2023 წ.  1             2023 წ.  2          2023 წ.  3        2023 წ.  4

2022 წ.  1             2022 წ.  2         2022 წ.   3        2022 წ,  4

2021 წ.  1             2021 წ.  2         2021 წ.  3         2021 წ.  4

2020 წ.  1            2020 წ.  2          2020 წ. 3          2020 წ.  4

2019 წ.  1            2019 წ.  2          2019 წ.  3        2019 წ.  4     

2018 წ.  1            2018 წ.  2          2018 წ.  3         2018 წ.   4  

 2017 წ.  1;           2017 წ.  2;         2017 წ.  3         2017 წ.  4

2016 წ. 1;      2016 წ. 2;       2016 წ. 3 ;     2016 წ. 4

2015 წ. 1;      2015 წ. 2;     2015 წ. 3;     2015 წ. 4;   2015 წ. 5.

2014 წ. 1;       2014 წ. 2;     2014 წ. 3;   2014 წ. 4;   2014 წ. 5;     2014 წ. 6.

2013 წ. 1;      2013 წ. 2;     2013 წ. 3;    2013 წ. 4;    2013 წ. 5:     2013 წ. 6 

2012 წ. 1;      2012 წ. 2;     2012 წ. 3;    2012 წ. 4;    2012 წ. 5;     2012 წ. 6.

2011 წ.  1;       2011 წ. 2;     2011 წ. 3;    2011 წ. 4.

2010 წ. 1;      2010 წ. 2 ;    2010 წ. 3;   2010 წ. 4;   2010 წ. 5;     2010 წ.  6.

2009 წ. 1;      2009 წ. 2;     2009 წ. 3;   2009 წ. 4;    2009 წ. 5.უკან
Created by Spar.ge